Vi i Netthandelsgruppen AS tror på verdien av bærekraft og åpenhet som grunnleggende prinsipper for å drive virksomhet. Vi ønsker å skape en positiv innvirkning på samfunnet rundt oss og bidra til en bærekraftig fremtid.


Bærekraft: Vår vei mot en bedre fremtid
Vi er forpliktet til å minimere vår innvirkning på miljøet og bidra til sosialt ansvarlige praksiser. Gjennom hele verdikjeden vår søker vi etter muligheter til å redusere vårt klimaavtrykk. Vi tar initiativ til å implementere bærekraftige løsninger, som bruk av fornybar energi, avfallshåndtering og resirkulering. Ved å investere i opplæring av våre ansatte, streber vi etter å være en pådriver for en bærekraftig utvikling i bransjen vår.

Åpenhetsloven: Vårt løfte om å være gjennomsiktige
Vi tror på ærlighet og gjennomsiktighet som en forutsetning for å bygge tillit hos våre kunder og leverandører. Vi forplikter oss til å følge åpenhetsloven og gi alle som ønsker  tilgang til relevant informasjon om vår virksomhet. Dette inkluderer åpenhet rundt vår forsyningskjede, produksjonsmetoder, og våre sosiale og miljømessige resultater. Vi inviterer til dialog, tilbakemeldinger og samarbeid for å sikre at vi kontinuerlig forbedrer våre bærekrafts- og åpenhetspraksiser.
Ønsker du å komme i kontakt med oss, eller mer informasjon om hvordan vi jobber med dette, klikk her.


Vår visjon: Sammen for en bærekraftig fremtid
Vi ønsker å være en del av en global bevegelse mot en bærekraftig fremtid. Ved å omfavne prinsippene i åpenhetsloven og sette bærekraft i sentrum av vår virksomhet, tar vi ansvar for vår innvirkning på planeten og samfunnet rundt oss. Vi inviterer deg til å bli med oss på denne reisen og sammen skape en bedre verden for kommende generasjoner.Sammen kan vi gjøre en forskjell!