Green Clean Flairosol Refill bottle 500ml Kalkfjerner


99 kr


Kun 6 på lager

Soma.no: 10 års erfaring innen helsekostFjerner effektivt kalk, såperester og annet som har bygget seg opp på overflater i dusj, toalett og andre våtrom. I tillegg er det et effektivt middel for fjerning av overflaterust.

Spray på og hold overflaten fuktig under virketiden. Denne vil variere avhengig av hva og hvor mye som skal fjernes. Anbefalt sprayavstand 25-50 cm. Gni eller skrubb forsiktig med svamp, børste eller klut.

Skyll med vann. Tørk med ren og tørr klut. Gjenta om nødvendig.

På ikke-horisontale overflater og ved lang virketid anbefaler vi å tildekke med en klut eller papir som «dynkes» slik at det ikke renner av. Da sparer man produkt i tillegg til at det virker mer effektivt.

Virketiden kan variere sterkt fra overflate til overflate, hvor skittent det er og hvor hardt det sitter. For normal rengjøring kan virketiden være alt fra 10-15 sekunder opp til flere minutter. For kalkgrå dusjvegger anbefales 2-4 minutter. Påse at overflaten er fuktig hele tiden for at produktet skal fungere optimalt. Vi anbefaler å teste på et lite synlig område før bruk.

På etiketten ser du en kokosnøtt som er et virkestoff i produktet.

Fosfatfri og pH ca. 6. Inneholder mindre enn 4% ureasalt og maksimum 5% biologisk lett nedbrytbare stoffer som er skånsomme mot bruker og miljø i tillegg til rent, klart og friskt Telemarksvann.

Forsiktighetsregler: Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke svelges. Gir alvorlig øyeirritasjon. Benytt vernehansker/vernebriller. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. For personer med sensitiv hud anbefaler vi å benytte hansker.

 

Kun ett av våre tilsetningsstoffer er fareklassifisert* iht. CLP 1272/2008.

 

Norsk navnHva gjør disse stoffeneCAS nr.Maks. innhold
KokosnøttoljeBestanddel i selve
forsåpningsprosessen og bidrar
dermed til å bryte ned olje og fett.
8001-31-80,40 ml (0,079%)
Fettsyre fra kokosnøttBestanddel i selve
forsåpningsprosessen og bidrar
dermed til å bryte ned olje og fett.
61788-47-40,56 ml (0,11%)
PalmeoljeBestanddel i selve
forsåpningsprosessen og bidrar
dermed til å bryte ned olje og fett.
8002-75-30,56 ml (0,11%)
Alkyl PolyglucosideIkke-ionisk overflateaktivt
vaskemiddel. Med på å bryte ned og
dispergere smuss og fett.
60472-42-60,22 ml (0,042%)
Tergitol 15-S-15Ikke-ioniske overflateaktive
vaskemiddel. Med på å bryte ned og
dispergere smuss og fett.
132778-0-62,25 ml (0,44%)
Ureasalt*Svært bra for fjerning av kalk og
rust.
506-89-88,5 ml (1,7%)
NatriumpolyaspartatMotvirker oppbygging av kalkbelegg
og korrosjon.
181828-06-81,7 ml (0,33%)

SKU: 500-KAF-KTB-R EAN: 7072727000079