Green Clean Flairosol bottle 500ml Baderom


109 kr inkl. mva.


Tomt på lager

Soma.no: 10 års erfaring innen helsekost 

For effektivt og miljøvennlig renhold av bad og våtrom. Spesielt utviklet for å holde overflater som keramikk, fliser og dusjvegger frie for kalk og såperester ved regelmessig bruk.

Spray på og la det virke fra sekunder opp til noen minutter, alt ettersom hvor skitten overflaten er. Anbefalt sprayavstand 25-50 cm. Gni om nødvendig. Tørk med ren og tørr klut. Gjenta om nødvendig. Vi anbefaler å teste på et lite synlig område før bruk.

På ikke-horisontale overflater og ved lang virketid anbefaler vi å tildekke med en klut eller papir som «dynkes» slik at det ikke renner av. Da sparer man produkt i tillegg til at det virker mer effektivt.

Virketiden kan variere sterkt fra overflate til overflate, hvor skittent det er og hvor hardt det sitter. For normal rengjøring kan virketiden være alt fra 10-15 sekunder opp til flere minutter. Påse at overflaten er fuktig hele tiden for at såpen skal fungere optimalt. Før hovedvask anbefaler vi å teste på et lite synlig område.

På etiketten ser du en kokosnøtt som er et virkestoff i produktet.

Fosfatfri og pH-nøytral. Inneholder maksimum 1,5% biologisk lett nedbrytbare stoffer som er skånsomme mot bruker og miljø i tillegg til rent, klart og friskt Telemarksvann.

 

Forsiktighetsregler: Oppbevares utilgjengelig for barn. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Må ikke svelges. For personer med sensitiv hud anbefaler vi å benytte hansker.

 

Ingen av våre tilsetningsstoffer er fareklassifisert iht. CLP 1272/2008.

Norsk navnHva gjør disse stoffeneCAS nr.Maks. innhold

Kokosnøttolje

Bestanddel i selve
forsåpningsprosessen og bidrar
dermed til å bryte ned olje og fett.

8001-31-8

0,40 ml (0,079%)

Fettsyre fra kokosnøttBestanddel i selve
forsåpningsprosessen og bidrar
dermed til å bryte ned olje og fett.
61788-47-40,40 ml (0,079%)
PalmeoljeBestanddel i selve
forsåpningsprosessen og bidrar
dermed til å bryte ned olje og fett.
8002-75-30,32 ml (0,063%)
Acusol 479nBenyttes som dispergeringsmiddel for
å bryte opp faste stoffer fra hverandre
og hindre sedimentering eller
klumping
60472-42-60,22 ml (0,042%)
Tergitol 15-S-15Ikke-ioniske overflateaktive
vaskemiddel. Med på å bryte ned og
dispergere smuss og fett.
68131-40-80,19 ml (0,037%)
TexaponAnionisk vaskemiddel som er svært
effektivt for dispergering, emulgering
og skumming.
68585-34-20,35 ml (0,068%)
NatriumlauretsulfatAnionisk vaske- og skummings-
middel.
9004-82-40,77 ml (0,153%)
AppelsinoljeVirker som et naturlig
avfettingsmiddel.
8028-48-60,14 ml (0,026%)
NatriumbenzoatKonserveringsmiddel E211532-32-10,15 ml (0,03%)
SKU: 500-BA-KTB-S EAN: 7072727000024