Derfor velger stadig flere økologisk mat

Salget av økologiske produkter går i været, men hvorfor er det egentlig sånn? Her er de gode grunnene til å velge økologisk.


Publisert: 19/10/2016

Et mål om mer økologisk produksjon

Landbruks- og matdepartementet har som målsetning at innen 2020 skal 15 % av Norges produksjon og forbruk av matvarer være økologisk. I 2015 økte også det økologiske jordbruksarealet i Norge med hele 7 %, og utgjorde ved utgangen av 2015 4,9 %. Omsetningen av økologiske matvarer i dagligvare har økt årlig siden 2010. Landbruksdirektoratets rapport om produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer for 1. halvår 2016 viser at omsetningen gjennom dagligvarehandelen var på 1,17 mrd. kroner, noe som er en økning på 22 %. De største varekategoriene er grønnsaker, meieriprodukter og barnemat. I tillegg er frukt, bær og nøtter og kornprodukter og bakevarer blant de kategoriene med størst omsetning, regnet i verdi, sammenlignet med 1. halvår 2015. Vi har fortsatt en vei å gå, men mye tyder på at vi beveger oss i riktig retning.

Hva er økologisk mat?

Økologisk landbruk er en produksjonsmetode som tar hensyn til miljø, bærekraft og naturens eget kretsløp. I praksis innebærer økologisk landbruk konkrete miljøvennlige krav til produksjonskjeden, som kommer i tillegg til øvrig regelverk for matproduksjon. Mat fra økologisk landbruk blir fremstilt med bruk av organisk gjødsel og uten kjemiske sprøytemiddel, og kjennetegnes i tillegg av minimalt bruk av tilsetningsstoffer og god dyrevelferd. Foredlede økologiske matprodukter er basert på økologiske ingredienser, og all økologisk mat er helt uten kunstige aroma- og fargestoffer og med strenge restriksjoner for bruk av konserveringsmidler.

Økologi er trendy

Økologisk mat dyrket på naturens prinsipper blir stadig mer populært verden over, og ren, ekte og naturlig mat er en økende trend. Mona Vestengen, som jobber med markedsføring av merkevaren Helios – Norges eldste merkevare for økologisk mat, bekrefter at det er en økende interesse for økologi.
– Vi ser at Helios' verdier, som er nærmest uendret siden 1969, er mer trendy enn noen gang: kvalitet, trygghet og omtanke for naturen og menneskene, ekte og ærlige råvarer. Dette er verdier som mange ønsker å knytte til seg. Det er rett og slett blitt «kult» å være «grønn» og det er vi naturligvis veldig glade for, sier Vestengen.

Større utvalg

Utvalget av økologisk mat er også langt bedre i dag enn det var tidligere, derfor blir det også mye lettere å velge økologisk. På Soma.no har vi 400 økologiske produkter, fra kjente merkevarer som Helios og Urtekram. Dagligvarekjedene har også begynt å sette miljø og helse på dagsordenen og utvider stadig det økologiske varesortimentet. Med større kunnskap og fokus på økologi øker også etterspørselen. Rema 1000 kjøpte tidligere i år den økologiske produsenten Kolonihagen, og lovet samtidig å bli best på økologisk mat.

Vi er fortsatt et stykke bak økogiganten Danmark. I Danmark tilbyr markedslederen Urtekram over 1100 økologiske produkter – alt fra hårsjampo til krydder. Og det er nettopp det å kunne tilby en bredde av økologiske produkter som har vært viktig for produsenten siden starten i 1972.

– Hos Urtekram har vi alltid ønsket å kunne tilby så mange økologiske alternativer som mulig, da vi mener det bidrar til å skape merverdi for forbruker. Vi har hatt økologi, som er førende for alt under varemerket, deretter er sunnhet, helse, vegetar og livsstil som viktige parametre for oss. Dette er begreper som vi alltid har arbeidet under, forteller Lene Iversen, Innovation & Quality Manager i Urtekram Danmark.

Mer naturlig mat

På Soma.no har vi som mål å tilby økologisk mat som er velsmakende av høy kvalitet. Det er ikke tillatt med kjemiske sprøytemidler i økologisk produksjon, og når du spiser økologisk mat får du derfor vesentlig mindre rester av sprøytemidler. Økologiske matvarer er heller ikke sminket med kunstige farge- eller aromastoffer og har minimalt med tilsetningsstoffer. Antall tilsetningsstoffer som er tillatt i økologiske produkter er kun ca. 10 % av det som er tillatt i vanlige produkter. Ved å velge økologisk minimerer du dermed mengden kjemiske tilsetningsstoffer i maten. Hvis du er allergisk for enkelte tilsetningsstoffer er sannsynligheten stor for at du slipper unna stoff du ikke tåler om du spiser økologiske produkter. Ved å velge økologisk minimerer du mengden kjemiske sprøytemidler og kunstige tilsetningsstoffer i maten, og får dermed i deg mer naturlig mat.

Bra for miljøet, dyrevelferd og landbruket

Miljøvennlig produksjon er et grunnleggende mål med den økologiske produksjonen. Økologiske bønder bruker ikke kjemiske sprøytemidler og kunstgjødsel. Istedenfor bruker bonden husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel, samt vekstskifte. Vekstskifte betyr at bonden skifter mellom ulike vekster på samme jordteig. Dette er gunstig for jordstrukturen, og hjelper å holde sykdommer og skadedyr nede. Økologisk produksjon har en naturlig plass i landbruket. Både i ett miljøperspektiv, som en "spydspiss" for det konvensjonelle landbruket og for å sikre ett mangfold til forbrukeren. Økt oppmerksomhet om forbrukeren vil også styrke konkurransekraften i næringen. Høy dyrevelferd er også viktig i økologisk landbruk. Økologiske dyr har blant annet bedre plass inne og oftere tilgang til uteareal, samt at de får næringsrikt økologisk fôr.

Mer næring?

Det finnes relativt lite forskning om økologisk mat. Flere studier taler for at økologisk mat inneholder mer av enkelte næringsstoffer, og noen studier viser positiv effekt på helse. Sist ut er publisert i British Journal of Nutrition i februar 2016, og inkluderer også materiale fra Norge. Hovedfunnet i studien er at det er tydelig høyere mengde av visse omega 3-fettsyrer i den økologiske melken enn i den konvensjonelle. Store deler av forskergruppa har tidligere laget en tilsvarende studie om grønnsaker, og konkluderte med at økologiske grønnsaker var mer næringsrike enn andre grønnsaker, men på grønnsaker er fortsatt resultatene varierende. I tillegg er det i andre studier rapportert at økologiske epler er fastere og har høyere innhold av tørrstoff, vitamin C og antioksidanter, samt at det er høyere innhold av antioksidanter og enkelte mineraler i økologiske bær.

Vitenskapskapskomiteen for mattrygghet (VKM) slo i 2014 fast at økologisk mat kan inneholde mer av enkelte næringsstoffer og bioaktive forbindelser enn konvensjonelt fremstilt mat, men at det er forsket for lite på de helsemessige effektene ved å velge økologisk mat til å kunne trekke noen konklusjoner. Det er derfor viktig med flere studier på dette området.

I bunn og grunn handler det om sunn fornuft. Målet i økologisk produksjon er sunne og robuste dyr og planter. Velger du økologisk får du mer naturlig vare, som er dyrket med stor omtanke for mennesker, insekter, dyr og miljø.

Kilder: Regjeringen.no/Landbruks- og matdepartementet, Dagligvarehandelen, Debio, Vitenskapskomiteen for mattrygghet, British Journal of Nutrition, ncl.ac.uk