Alfred Vogel: Fra naturlige intuisjoner til dokumentert helsehjelp

Han snakket tolker tørre i munnen under foredrag, og hadde intuisjoner som i dag er blitt vitenskapelig bekreftet. Dette er historien om mannen som ble kalt «den lille doktor», og om dagens dedikerte A. Vogel-ansatte som viderefører det Alfred Vogel brant for: Å hjelpe folk rundt seg til en god helse ved hjelp av naturens egne hjelpemidler.


Text: Hans Ola Hevrøy
Publisert: 20/11/2017

Teufen, september 2017. Lyden av kubjeller og synet av grønne sletter og fjelltopper på rekke og rad. Lukten av et sammensurium av urter og ren luft. Å være i Teufen i Sveits er som å plutselig falle inn i en Visit Switzerland-reklame. Fra 1933 var det i nettopp Teufen «den lille doktoren» og naturlegen Alfred Vogel drev med det han likte aller best: Produksjon og opplæring av hvordan naturens egne råvarer kunne gi folk en bedre helse. I dag er dette et visningssenter for besøkende.

I Teufen lagde Alfred selv medisinene pasientene trengte. Samtidig oppdaget han at medisiner laget av friske planter hadde bedre virkning enn preparater av tørket plantemateriale. Men medisinlegen var ikke bare viktig da - i løpet av de neste tiårene skulle Alfred Vogel nemlig bli et viktig navn for mennesker over hele Europa.

Båret av scenen

Alfred Vogel var kjent for å effektivt og lettfattelig klare å formidle sitt budskap om sammenhengen mellom god helse og et liv på naturens premisser – men noen ganger kunne entusiasmen få litt fort stort spillerom. For eksempel da han holdt foredrag om urter og naturlige helsehjelpere i København. Alfred forteller entusiastisk om hvordan naturen kan være en god helsehjelper – faktisk så entusiastisk og lenge at tolken han fikk til rådighet måtte kapitulere på grunn av tørr munn. Når tolken gir signaler til Alfred om at tiden er ute, og at det er på tide å gi seg, fortsetter Alfred med å kommunisere sitt budskap. Til slutt kommer tolken opp på scenen og bærer med seg den lille sveitsiske doktor.

Sprengt kapasitet

Alfred Vogel var nysgjerrig og smart fra barndommen av. Etter hvert ble han også en dyktig businessmann. Dette har gitt grunnlag for det som skjer et par kilometer nord for Teufen. Alfred og hans medisiner ble så populære at produksjonskapasiteten i Teufen ikke var tilstrekkelig nok. I 1963, i en alder av 61 år, bygde derfor Alfred Vogels selskap Bioforce AG en fabrikk for naturmedisin. I dag er dette en stor eiendom der det blir produsert naturmedisin til forbrukere i store deler av verden.

Viderefører arven

- Uten Alfred Vogel hadde ikke vi vært her, sier Ariane Jenny. Hun er en av de 150 som jobber hos Bioforce i Roggwil, som produserer A.Vogel-produktene.

Kontorbygget i Roggwil er omkranset av en stor hage og store produksjonsflater. I visningsgården er det første som møter deg et høyt hus formet som en av de største stjernene i A.Vogel-porteføljen – nemlig solhatten. I tillegg kan tilreisende både lukte og smake på solhatten og alle de andre urtene og plantene som blir brukt i A.Vogel-produksjonen.

Naturlig, ferskt og trygt

Alfred Vogel var i sin tid nøysom med hvordan produktene skulle bli produsert. For at produktene skulle ha høyest mulig kvalitet fastsatte han strenge retningslinjer for hvordan plantene skulle dyrkes og hvordan produksjonen av de ulike preparatene skulle foregå. Han sørget også for at de ferdige produktene ble skikkelig kvalitetssikret.

Selv om Alfred Vogel døde i 1996, 94 år gammel, lever hans strenge krav og retningslinjer videre i dag. Retningslinjer som er grunnmuren i alt Bioforce foretar seg. De mener at alle virkestoffene i en plante bidrar til den totale virkningen, og at alle disse stoffene må være tilstede i væsken i samme mengdeforhold som i den opprinnelige planten. For Bioforce er det også viktig at plantene er friske og ferske. Slik sikrer de at innholdet av virkestoffer er på topp.

Hver høst samles frø for å lage nye frøplanter til utplanting for hånd neste vår. I dag er produsenten en av de aller største og mest anerkjente når det kommer til produksjon av naturmedisin, og produktene selges i mer enn 30 land.

Intuisjonene støttet av forskning

Alfred Vogels grunnleggende ønske og drivkraft gjennom hele livet var å kunne hjelpe sine medmennesker til en god helse, og få dem til å forstå hvor viktig det er både å benytte seg av naturen og å ta varen på den.

Fra tidlig av mente Alfred Vogel at naturens råvarer hadde helsemessige fordeler. Intuisjonene han hadde har blitt testet hos Bioforce i Rogwill, som jobber tett med universiteter og ledende forskere verden over. Her har flere studier bekreftet det Alfred Vogel selv trodde – blant annet at fersk solhatt gir bedre helseeffekt enn tørket, og at det gir bedre effekt å ha med hele planten, fremfor uten rot.

Over hele verden foregår det en renessanse hvor vi gjenoppdager det Alfred Vogel selv erfarte – nemlig hvor viktig urter og matplanter kan være for velvære og helse. Rød solhatt har tradisjonelt blitt brukt til å støtte immunsystemet ved forkjølelsessymptomer – de siste årene har også forskning støttet opp under effekten.

Dette kan du lese mer om her.