Postet på

Disse gruppene har godt av D-vitamintilskudd om sommeren

Eldre – særlig sykehjemsbeboere

D-vitaminmangel er forbundet med økt risiko for fall, osteoperose og brudd. En nylig studie på 21.000 norske menn og kvinner i alderen 65-79 år konkluderte med følgende: Personer med lave nivåer av vitamin D i blodet hadde 38 % høyere risiko for å få et hoftebrudd enn tilsvarende gruppe med høye nivåer av vitamin D. Risikoen ble i svært liten grad påvirket når forskerne korrigerte for andre faktorer.

Forebygg hoftebrudd

Hoftebrudd er en alvorlig skade, og det er stor dødelighet i de første to årene etter operasjon. Årlig får 9000 mennesker hoftebrudd her til lands. På tross av bedre kirurgisk behandling er dødeligheten ikke blitt vesentlig redusert siden 1950-tallet. Under halvparten av de som får brudd i hoften, får tilbake funksjonsnivået de hadde før skaden. Det viktigste er derfor å forebygge brudd, og her er D-vitamintilskudd et stikkord.

Sykehjemsboere i faresonen

Svært mange eldre har vitamin D-nivåer som er utilfredsstillende, det vil si blodverdier på under 50 nmol/l. To studier på irske sykehjemsbeboere , viser at henholdsvis 84-90 % av denne gruppen har vitamin D-mangel. Det er ingen grunn til å tro at det er annerledes her i Norge. Årsaken til at D-vitaminmangel er såpass utbredt er at denne gruppen er mye inne (for liten soleksponering), de har for lavt inntak av D-vitaminrik kost, i tillegg til at opptaket ved soleksponering er mye dårligere hos eldre.

Gunstig med D-dråper for eldre

Men dette er det lett å gjøre noe med! D3-dråper er et ypperlig valg for eldre og sykehjemsbeboere. Mange eldre tar allerede mange tabletter og/eller har vanskelig for å svelge tabletter. Da er dråper en ypperlig løsning. I tillegg er flasken veldig drøy, slik at prisen per dagsdose ligger på kun 36 øre (per 10 μg)!

Gravide kvinner

Vitamin D trengs for å bygge skjelettet, og for å forbygge en rekke sykdommer. Gravide trenger ekstra mye D-vitamin ettersom de ikke bare skal ta vare på sitt eget skjelett, men også hjelpe til å bygge barnets. D-vitaminmangel hos mor øker risikoen for høyt blodtrykk og svangerskapsdiabetes, og for at barnet veier for lite når det blir født.

Mørk hud gir mindre D-vitamin

En nylig undersøkelse fra Sverige viste at 1 av 4 lyshudede gravide kvinner hadde for lave D-vitaminnivåer i blodet. Tidligere undersøkelser viser at blant gravide kvinner med pakistansk innvandrerbakgrunn, har så mange som 29 av 30 for lave nivåer med D-vitaminer.

En vedlikeholdsdose på 10 μg per dag anbefales derfor alle gravide. På helsestasjonen får man gjerne anbefalt å ta tran for å dekke kroppens behov for D-vitamin, men mange gravide sliter med smaken og/eller ”trangulp” og orker derfor ikke å ta dette hver dag. D-vitamindråper er et ypperlig alternativ – de er økonomiske, kommer fra en ren kilde (lanolin fra sau) og best av alt: du ”hilser ikke på dem” resten av dagen!

Se våre D-vitamintilskudd »

 1. Bouillon R. Vitamin D and Extraskeletal Health
 2. Holvik K, Ahmed LA, Forsmo S, Gjesdal CG, Grimnes G, Samuelsen SO, Schei B, Blomhoff R, Tell GS, Meyer HE: Low serum levels of 25-hydroxyvitamin D predict hip fracture in the elderly: A NOREPOS study
 3. Vanndrivende midler gir økt dødsrisiko
 4. Krieg MA, Cornuz J, Jacquet AF et al. Influence of anthropometric parameters and
  biochemical markers of bone metabolism on quantitative ultrasound of bone in the
  institutionalized elderly
 5. McKenna MJ, Freaney R, Meade A et al. Hypovitaminosis D and elevated serum
  alkaline phosphatase in elderly Irish people
 6. P. Brembeck, A. Winkvist og H. Olausson (2013) Determinants of vitamin D status in pregnant fair-skinned women in Sweden. British Journal of Nutrition

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *