Postet på

Sun Chlorella reduserer alkoholens negative sideeffekter

Alkohol er verdens mest utbredte rus- og nytelsesmiddel. Det kjemiske navnet er etanol og 20% av den absorberes i blodstrømmen direkte fra magesekken og 80% fra tynntarmen. I kroppen vil mesteparten av alkoholen brytes ned til acetaldehyd. Denne giften er skyld i mye av ubehagsfølelsen «dagen derpå». Jo hurtigere acetaldehyden brytes videre ned til eddiksyre, karbondioksid og vann i kroppen, desto mindre sjanse er det for at alkoholen forårsaker ubehag og kvalme - og mindre skallebank dagen derpå. Store deler av befolkningen antas å ha redusert evne til å bryte ned alkohol i kroppen. De får en økt opphopningen av acetaldehyl etter alkoholkonsum, som kan medføre diverse psykisk ubehag, økt rødliget i ansikt, hjertebank og søvnighet.

Studie på Sun Chlorella

Sun Chlorella har i årtier hatt renommé som "hangoverpille" i Japan. I 2011 ble det presentert en studie som dokumenterer denne effekten: "The effect of Chlorella on the alcohol metabolism of healthy volunteers" (1): 6 voksne personer inntok et måltid mat sammen med 40 små Sun Chlorella-tabletter (9 g), og drakk så 1/2-1 liter øl (4 %) avhengig av kroppsvekt, en halv time etterpå. Dette ble fulgt opp med analyser av blodet og utåndingsluften. Symptomer som søvnighet, raske hjerteslag og "rødheten" i ansiktet ble målt med VAS-metoden (visual analog scale testing), og resultatene ble sammenlignet med en kontrollgruppe.

Resultater og konklusjon

Inntak av Sun Chlorella før konsumet av alkohol ga en betydelig (signifikant) reduksjon i blodets etanolkonsentrasjon. Acetaldehyd-konsentrasjonen i blodet og etanolkonsentrasjonen i utåndingsluften minket. Man observerte også en betydelig reduksjon i søvnighet, raske hjerteslag og mindre rødhet i ansiktshuden i Sun Chlorella-gruppen. Det ble konkludert med at inntak av Sun Chlorella kan styrke alkoholmetabolismen hos friske voksne.

Kilder:

  1. Masako SAITO et al, The effect of Chlorella on the alcohol metabolism of healthy volunteers, Presented at the Annual Meeting of the Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry 2011